Reformationsdagen- Det levande ordet

1Kor. 10:15

Jag talar till förnuftiga människor, bedöm själva vad jag säger.”

 1Thess. 5:21

…pröva allt.”

 Innan jag börjar tala vill jag, som alltid, skicka med dessa verser, för att påminna om att vi som kristna har kravet på oss att själva pröva all undervisning vi tar emot utifrån Skriften.

Så jag ber er att vi och ni ska göra det också med den undervisning jag har fått förtroendet att dela med mig av idag.

 BÖN!

 Idag är det reformationsdagen, temat är ”Det levande ordet”.

 Och detta är ett tema som jag verkligen är tacksam att få predika över. En av orsakerna är att jag har väldig respekt för två av våra reformatorer, Luther och Rosenius, och det fokus de hade på Guds ord i sitt reformationsarbete. Inte bara i ett historiskt perspektiv, utan även som något som jag ser är värt att sträva efter också idag.

 Det levande ordet”. I Bibeln går begreppet Ordet går att tolka på ett par olika sätt. Ett av dem är att Ordet syftar till Jesus själv. Man kan säga att det Guds Ord som syftar till Jesus är Guds Ord med stort O.

 Men i den här undervisningen handlar ordet om Bibeln. Bibeln som Guds ord. Det betyder inte att Gud själv har skrivit den, det betyder inte att vi fått den av Gud i den form den är idag. Människor- många olika författare- har skrivit Bibeln, under loppet av mer än 1000år. Bibeln är alltså ett stort litterärt verk med en lång mänsklig och historisk tillkomsthistoria.

 Men ändå står jag här och säger att Bibeln inte bara är ett ord, inte bara en Skrift där människor samlat ihop bokstäver och meningar, inte bara en redovisning som berättar om historiska händelser.

 Bibeln som den heliga Skrift, berättar om det Jesus gjort för oss. Det är ett ord från Gud.

Luk. 24:45

”Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse…”

 Så Bibeln är Guds ord genom att den är inspirerad av Gud. Jag brukar förklara det för barnen i några av de grupper jag fått och får vara med i, genom att säga att Gud andats på Bibeln.

Det står i 2 Tim.3:16:

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta.”

Och genom Guds ande, den heliga Anden, skapar Guds levande ord också en levande relation med Jesus i oss.

Heb. 4:12

Ty Guds ord är levande och verksamt. ”

 Det är också ett mäktigt ord, ”det levande ordet”. Fortsättningen i Heb. 4:12 säger:

Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.”

 Det levande ordet”. Ordet som Gud inspirerat och som genom helig Ande i oss skapar en levande relation med Jesus. Ordet som är verksamt. Ordet som är skarpare än ett tveeggat svärd. Ordet som skiljer själ och ande, blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

 Det är tuffa påståenden när det gäller en Skrift. Det är påståenden som är både tunga och utmanade. Är de sanna? Finns det några bevis för att de här påståendena är sanna? Finns det bevis för att Guds ord, Bibeln, skulle vara så skarp, så levande som den sägs vara.

 Vi börjar med att se på om Guds ord är skarpt. Ja, utan tvekan! I evangelietexten för idag så finns ett väldigt bra exempel på det.

 Det står där om Jesu undervisning, alltså den undervisning som vi idag kan ta del av i Bibeln:

Joh. 6:60

Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: ”Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?” Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: ”Får det här er att vackla?””

 Till och med Jesu egna lärjungar ryggade tillbaka för det, det beskrivs några verser längre fram att många faktiskt lämnade Jesus på grund av hans ord. Går det att säga något annat än att Guds Ord var skarpt?

 Men levande? Kan Guds ord sägas vara levande? Ja Bibeln själv säger det.

 Det stod det i versen vi ganska nyss läste i Heb. 4:12:

Ty Guds ord är levande och verksamt.”

 Och Jesus själv påstod att ordet var det. Han säger längre fram i evangelietexten.

Joh. 6:63

De ord jag har talat till er är ande och liv…”

 Ok, men detta är ju berättelser i Bibeln. Bibeln påstår att Guds Ord är skarpt och levande, och den ger exempel på det. Och det är väl klart att Bibeln vill bekräfta sina egna påståenden.

 Hur ser det ut ”på riktigt”. I den tid som vi kan greppa och rent historiskt vara ganska säkra på? Har Guds ord varit levande och skarpt då?

 Här kommer min förkärlek för reformatorerna in. Och jag börjar med Luther. Jag kommer att citera ur Bibeltexter medan jag berättar, för att visa att den resa Luther gjorde genom Guds levande ord inte är lösryckt ur sitt Bibliska sammanhang, utan hänger tätt samman med, och bekräftar, Bibeln och dess verkan.

 Vi går till den tid Luther levde i. 1500- talets katolska Tyskland. Bibeln då var inte en Skrift för vem som helst, den var förbehållen vissa präster, munkar och nunnor. Den var skriven på latin och ”vanligt folk” bestraffades om de läste den. Luther var präst. Och han läste Bibeln, han jobbade till och med på universitet som lärare i Bibelkunskap.

 Och vad hände när han läste Bibeln? Jo, som ett resultat av att han läste det skarpa och levande ordet från Gud, insåg Luther att det var fel att neka någon att själv läsa den. Att det var fel att neka någon att genom Guds levande ord få en personlig relation med Jesus.

1 Pet. 1:23

Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.”

 Luther såg att Guds ord var levande. Och genom att läsa den insåg han att den var en avgörande nyckel i att få en levande relation- med Jesus.

 Men var Guds ord skarpt enligt Luther? Ja, i allra högsta grad. För vad gjorde han? Jo, han började predika ordet. Utan krusiduller, utan konstigheter. Han gick direkt på ordet och började predika det. För att människor skulle vakna till liv, för att de skulle haja till och börja längta efter en levande relation med Jesus. Han till och med översatte Bibeln till tyska, till det allmänna språket.

1 Thess. 1:5

Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande, i fullt mått.”

 Men Guds ord i Luthers liv fick till och med större konsekvenser än det. Med bas i Guds ord valde han att ifrågasätta sin egen kyrkas läror, alltså katolska kyrkans läror. Han påstod att deras lära och tradition att bara vissa präster, nunnor och munkar fick läsa Guds levande ord var fel, och att de hindrade vanliga människor från att få en egen, personlig relation med Jesus.

Mark. 7:13

Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.””

 Var det enkelt? Var det lätt för Luther att följa Guds ord? Det kan inte ha varit lätt! Men det var enda vägen för Luther. Guds ord, det rådande i hans liv, var som ett skarpt, tveeggat svärd som tvingade honom.

 Luthers agerande påminner om det vi kan läsa i slutet av dagens evangelietext. Vi minns hur Jesu ord fick många lärjungar att lämna honom. Hans ord var outhärdliga. Men sedan berättas det om Jesu tolv närmaste lärjungar.

Joh. 6:67-69

Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.””

 Luther blev förföljd för sin kamp att låta Guds ord vara levande. Han blev till och med ställd inför rätta. Men vet ni vad sa Luther när han stod inför sin egen kyrkas, katolska kyrkans domstol? När de krävde att han skulle ta tillbaka det han sagt?

 Här står jag, jag kan inget annat, Gud hjälpe mig.”

 Påminner ganska mycket om det Petrus svarade Jesus i vers 69:

Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.””

 Guds ord var skarpt och tvingade Luther att ifrågasätta normen. Guds ord var levande i Luther, och drev honom att stå upp för ordet. Han såg till att Guds levande ord blev tillgänglig för allmänheten.

 En annan person, för oss i EFS känd sådan, är Rosenius. Hur var det med honom? Ja, precis som med Luther så var hade han en innerlig kärlek till Guds ord. Han levde i en tid då kristnas möten i hemmen och studier i Bibeln i små gemenskaper var hårt kontrollerade. En tid då allmänheten inte fick egen tillgång till Guds levande ord, en tid då den svenska statskyrkan lagt beslag på Bibeln, och begränsat den genomslagskraft den hade. En tid då udden av Guds levande ord slipats bort.

 Så vad gjorde Rosenius? Luther hade översatt Guds levande ord, gjort den tillgänglig för allmänheten. Rosenius tog Guds levande ord och genom sin förkunnelse såg han medvetet till att den skulle spridas, så att fler kunde få en personlig relation med Jesus.

Rom. 10:17

Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.”

 Idag då?

Hur påverkar allt det här oss idag? Hur ska det påverka oss?

 Ja till en början så kan vi utifrån de bevis som finns konstatera att Guds ord är inspirerat av Guds heliga Ande. För de som berörts av Guds ord har inte bara läst det, inte bara älskat det, utan till och med varit beredda att gå i döden för det. Jag har inte hört om någon vanlig roman som fått de konsekvenserna. Alltså, Guds levande ord är inspirerat av Gud.

 I och med detta bör vi konstatera att Guds levande ord är kopplat till en personlig, levande, relation med Jesus.

Joh. 3:34

Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta.”

 Vi bör också konstatera att Guds ord, när det är verksamt, är levande och skarpt i oss. Att följa Guds ord får konsekvenser. Och ibland grava sådana.

Heb. 4:12

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.”

 Utifrån detta så är det logiskt och enkelt att se vad vi ska göra? Vi ska för det första läsa Guds ord. Inte om Guds ord, inte kring Guds ord. Guds ord i sig självt är levande och skarpt. Det driver och vi som kristna ska bli drivna av Gud! Därför ska vi läsa Guds ord!

1Tim. 4:13

Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa.”

 Men framför allt så måste vi inse att Guds levande ord måste vara tillgängligt för alla. Inte för några få utvalda, utan för alla. För det är genom Guds ord som en levande relation med Jesus skapar, och Guds familj växer.

De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.”

Apg. 12:24

Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa.”

 Vi firar årshögtid idag, vi firar vår församlings år som har gått, och blickar framåt mot det som ligger framför oss. Låt oss göra det med Bibeln, med Guds levande ord i hjärtat. För gör vi det, så blickar vi framåt med Jesus i hjärtat, med våra medmänniskor i handen och med evigheten i blickfången.

Matt. 24:35

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.”

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s