Den subjektiva försoningen och Guds vrede

2014-05-11 Predikan Millesvik på temat Vägen till livet

Jag läste dagens episteltext inför söndagen. Det är första Thessalonikerbrevet 5:9-11 och där står det: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.

Vi är inte bestämda till att bli offer för Guds vrede.
Det låter väl bra!

Och det ÄR bra!

Men just frågan om Guds vrede var och är en fråga som är aktuell, inte minst i diskussionen om försoningen! Frågan om Guds vrede i det sammanhanget är dubbel.

Dels så finns det företrädare för den objektiva försoningen, alltså de som säger att det som skedde på korset förändrade Gud, att det var Gud som försonades och inte människan, som inte kan ta åt sig den subjektiva försoningen av den enda anledningen att man påstår att den förnekar Guds vrede! Det är ett ENORMT missförstånd, som, tror jag, kommer sig av ett annat missförstånd.

Det andra missförståndet är det att också företrädare för den subjektiva försoningsläran förnekar Guds vrede! Om inte ens företrädare för den subjektiva föraningsläran greppat att läran inte förnekar Guds vrede, hur ska då andra kunna fatta det?

Jag skulle vilja förklara en del av detta och jag vill göra det i tre steg och en avslutning
Först vill jag titta på vad Bibeln säger om Guds vrede.
Sedan vill jag titta på vad Bibeln säger om försoningen.
Och sedan vill jag se på vad försoningen innebär för Guds vrede över oss.
Som avslutning vill jag göra ett försök att knyta ihop allt med dagens tema, ”Vägen till livet”

Jag börjar alltså med Guds vrede.
Det talas ganska sällan om den, den är obehaglig och vi vill gärna undvika den…
Självklart vill vi undvika den, skulle jag vilja säga, och ett av sättet att undvika den tycks vara att förneka den.

Ja, man inte bara låter bli att tala om Guds vrede, man förnekar den helt.
Man tänker sig liksom, precis som dagens episteltext säger, att vi inte är bestämda att bli offer för vreden, vilket är rätt och riktigt, och för att få ihop det så tar man bort vreden ur ekvationen.

Om Gud inte vill att vi ska bli offer för vreden, så måste det ju betyda att han inte är vred, tycks man tänka. Men Bibeln talar ganska mycket om Guds vrede och jag tänkte ta några exempel.

Vi börjar i Uppenbarelseboken 6:16-17 och sade till bergen och klipporna: ”Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras stora vredesdag har kommit, och vem kan då bestå?”

Ja aj, Uppenbarelseboken är ju kanske inte den stabilaste grunden att bygga ett resonemang på, så därför tar jag några ställen till…

Efesierbrevet 5:6 Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor.

Romarbrevet 3:5-6 Och om vår orättfärdighet skall bevisa Guds rättfärdighet, vad innebär då detta? Är kanske Gud mänskligt talat orättvis när han låter sin vrede drabba oss? Nej, inte alls, ty hur skulle Gud då kunna döma världen?

Romarbrevet 2:7-11 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda, juden främst men också greken. Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden främst men också greken. Gud gör inte skillnad på människor.

Romarbrevet 1:18 står det: Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet.

Ja, det finns fler ställen också, men predikan ska ju ta slut någon gång…

Men vi ser i alla fall att Bibeln talar om Guds vrede, och därför kan vi inte ta bort den ur ekvationen hur gärna vi än vill…

Så vi måste förhålla oss till Guds vrede på något sätt…

Eftersom jag pratar om Guds vrede i samband med försoning, så förstår ni att jag är på väg mot Waldenström… Och han skriver så här när det gäller Guds vrede

”det talas i Skriften om Guds vrede på två sätt. Dels som vrede över synden och dels som vrede över syndaren.

När det handlar om Guds vrede över synden så kan vi förstå att den inte kan var borttagen genom Jesu offer. Gud måste hata synden så länge Han är den helige Guden, Vreden över synden är så att säga baksidan av kärleken till rättfärdigheten. Om den ena finns, så måste också den andra finnas.
När det sedan handlar om Guds vrede över syndaren så kan man bara tala om den i den bemärkelsen att den som förblir i synden drabbas av Guds vrede över synden. Och det är inte förändrat genom Jesu död.

Syndens lön, för den syndare som genom sin otro förblir i synden, är än idag Guds vrede och döden.”

Och detta är viktigt att förstå!

MYCKET viktigt!

Gud MÅSTE vara vred om Han älskar människorna!

Gud älskar människorna, det tror vi på, och därför MÅSTE Han hata, vara vred på, det som skiljer oss från Honom, och det som skiljer oss åt, det är synden!

Tar vi bort vreden så tar vi samtidigt bort Guds KÄRLEK! Och det vill vi väl inte göra?

Det är SYNDEN som skiljer oss från Gud och det är SYNDEN som Gud är vred på!

Ja det är SYNDEN som Gud MÅSTE vara vred på om Han älskar oss!

När vi har kommit så långt så vet vi två saker.

Det första är att Guds vrede INTE förnekas av den subjektiva försoningsläran. Den som påstår det vet inte vad han eller hon pratar om, eller så ljuger de!

Det andra vi vet är att Guds vrede inte är hindret för vår frälsning!
Det är synden som är hindret!
Och Guds vrede är inte riktad mot oss, utan mot hindret för vår frälsning!

Waldenström skriver: ”Det är därför självklart att hindret för världens frälsning inte är någon vrede över världen i Guds hjärta. Att det restes en skiljemur mellan Gud och världen som hinder för världens frälsning, det vittnar Skriften om, men det hindret, den muren, har aldrig bestått av att Guds hjärta varit uppfyllt av vrede mot världen.”

Det var inte Gud som vände OSS ryggen, det var vi som genom synden vände GUD ryggen och det var Gud som genom Jesus inte bara fortsatte vara vänd mot oss utan som GICK EFTER oss för att få oss att vända om och försonas med Gud!

Och med det så kommer vi till min andra punkt som var att titta på vad Bibeln säger om försoningen.

Gud vrede ses som ett problem, och den ÄR ett problem, ett STORT problem, ingen kan neka till det och genom försoningen tas Guds vrede över oss bort.

Så långt är samtliga försoningsläror eniga.

MEN, den objektiva försoningsläran går på olika sätt ut på att Gud ska förändras, att Gud ska försonas och att Hans vrede ska tas bort genom att Han blidkas. Gud blir objektet, den som ska vara föremålet för försoningen, den som ska försonas, och just därför kallas det också den objektiva försoningsläran.

Försoningen som Jesus kommer med ska på något sätt tillfredsställa Guds hunger efter rättfärdighet och släcka Hans blodtörst så att vreden försvinner.

Det finns två problem med den tankegången.

Det första är att vreden, hur stort problem den än är, bara är ett symptom på det verkliga problemet, som är synden! Vreden KAN inte försvinna i och med försoningen, vreden över synden MÅSTE finnas kvar så länge det finns synd! Så Jesu försoning kan INTE ta bort vreden i sig, det kan vi förstå.

Det andra problemet är att det plötsligt inte handlar om att Gud förlåter ett enda dugg!
Förlåtelsen, den underbara förlåtelse som Bibeln talar om, försvinner i och med att Gud kräver betalt och inte slutar vara vred förrän betalningen är fullgjord intill sista blodsdroppen!

Det finns en annan liten detalj också, för den som bryr sig om det.
Nya testamentet talar ALDRIG om försoningen som objektiv, utan talar ALLTID om att det är Gud som försonaR oss med sig. Gud är den som HANDLAR i försoningen, inte den som blir handlad gentemot. Det vill säga att Gud är SUBJEKT i det som händer… Därifrån får den subjektiva försoningsläran sitt namn.

Och då kommer vi till min tredje punkt.

Vad innebär försoningen för Guds vrede över oss?

Hittills har vi ju kommit fram till att försoningen INTE förändrar Guds vrede.
Så är det, det är jag HELT övertygad om, det är det första, att Guds vrede inte upphört i och med Jesu försoning, att försoningen inte förändrar Gud.

Vi har också kommit fram till att Guds vrede är en vrede över synden och att den vreden drabbar den som är syndare, det vill säga den som gjort sig till ett med synden. Det är det andra.

Och från inledningen vet vi att vi inte är bestämda till att bli offer för vreden över oss.

Hur får vi ihop allt det?

Ja, det enkla är ju att förneka ena halvan av ekvationen, endera förneka Guds vrede eller förneka att vi inte är bestämda till vreden…

Men det finns ett alternativ, att vare sig förneka Guds vrede eller att vi kan undvika den!

Den subjektiva försoningsläran erbjuder det alternativet och det är i korthet det alternativet att Jesus erbjuder förändring!

Jesus tar våra synder på sig, Han bär våra synder, Han tar på sig vreden istället för oss, Han drabbas av vårt straff… Ja allt det där svåra som vi inte kan greppa, det tar Han på sig på korset!

Jesaja 53:5
Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.

Första korintierbrevet 15:3
Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna,

Galaterbrevet 1:4
som offrade sig våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja.

Första petrusbrevet 2:24
Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade.

Hela tiden, Han tog våra synder på sig för att ge oss bot, helande, för att vi skulle slippa vreden och straffet!

Han tar inte bort straffet, Han BÄR straffet.
Genom att HAN bär våra synder drabbas HAN av den Guds vrede som INTE kan släckas!
Han SLÄCKER inte Guds vrede, Han BÄR den!
Han tar bort VÅRA synder, Han tar INTE bort Guds vrede!

DET är försoningen!

I första johannesbrevet 4:10 står det: Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Försoningsoffret var och är ett offer för att göra folket syndfria, INTE för att ta bort Guds vrede!

Om och om igen står det att Jesus bar våra synder och dog, offrades, på korset.
Om och om igen står det att försoningen är vår försoning med Gud, genom detta offer!

Precis som med det gammaltestamentliga försoningsoffret så renar Jesus oss från synd, Han tar den från oss, tar den på sig. Han gör oss rättfärdiga, Han rättfärdiggör OSS.

På det sättet, genom att vi vänder om, genom att vi låter försona oss, genom att vi blir försonade, så undgår vi Guds vrede över synden! Vi är inte längre ett med synden tack vare Jesus, och drabbas inte av vreden över synden om vi vänder om och låter Jesus, vårt försoningsoffer, vårt syndoffer, bära våra synder på korset!

Vi blir inte försonade genom att Jesus tar bort vreden utan genom att Han tar bort synden och gör oss rättfärdiga genom tro! Den helga tron på Jesus Krist Hans egen son, som

Guds vrede, som Han MÅSTE känna om Han älskar oss, vreden som är riktad mot synden som skiljer oss från Honom. DEN vreden upphör ALDRIG, MEN den drabbar oss INTE om vi inte är ett på synden, utan vänder oss till Jesus och blir förlåtna och rättfärdiggjorda!

Med det sagt så vill jag som avslutning göra ett försök att knyta ihop allt med dagens tema, ”Vägen till livet”…

Det finns säkert många tolkningar runt begreppet, men vägen till livet blir ju, när vi talar om Guds vrede, vägen bort från den vreden.

Vreden, som är riktad mot synden, synden som skiljer oss från Fadern…

Vägen är alltså det som tar oss bort från synden och till Fadern, och det finns bara en enda väg, precis som vi läser i Johannes 14:6 Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Jesus är vägen, den enda vägen, bort från synden, och därmed bort från vreden, och till Fadern!

Jesus är vägen!

Vägen är fri och ligger öppen för dina fötter!

Gå den!

Amen!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s