Känd!

Nu drar det ihop sig!

Nu har vi analyserat och vänt och vridit på en hel del saker, det som vi kan riktigt bra i vår församling och det vi kan mindre bra. Vi har börjat nosa på vad vi VILL och hur vi önskar att vår församling ska se ut och fungera. Det är detta sista vi främst kommer syssla med under hösten, att blicka framåt och träna på praktiska saker.

Vi vet var vi står, eller börjar ana det, och nu ska vi se framåt!

Enkäten som vi håller på med och som snart måste in är en del av det, så har du inte svarat på den, så ta dig tiden att göra det! DU behövs i den här församlingen och DU behöver göra din röst hörd inför arbetet framåt!

När vi diskuterar vision så har vi på olika sätt och i olika sammanhang berört VARFÖR en vision behövs, och jag tänkte sammanfatta det lite.

Jag tänkte ta upp fyra möjligheter och stora fördelar med att ha en samlande vision, men också en risk…

Det första är att en vision ger ett fokus i församlingen.
Genom en uttalad vision som alla är medvetna om kan vi uppnå en samlad riktning för vårt arbete. Vi kan lyfta blicken från detaljerna i det vardagliga arbetet och få en förståelse för hur detta vardagliga arbete passar in i den stora bilden.

De ”små” insatserna får ett större värde när man förstår vilket vision de bidrar till att uppfylla.

Det andra är att en vision innebär att vi kan hushålla med våra resurser, som blir mindre och mindre.

Genom att ha en uttalad vision med vår församling så kan vi också se i vilken mån användandet av våra resurser leder mot detta vision.

För varje ”utgift”, om det så är pengar, material eller arbete, kan vi fråga oss i vilken mån denna utgift leder närmare vårt vision!

Är 75% pastorstjänst det absolut bästa sättet att uppfylla visionen, eller gör pengarna mer nytta om de används till något annat?

Som det är just nu kan vi, mycket generaliserande, bara säga om det är dyrt eller inte och om vi har råd eller inte.

Hushållandet av resurser i vår församling blir viktigare och viktigare!
”Vi orkar inte” är det stadiga svaret när det gäller nästan allt.
Och det är sant, och så ska det inte behöva vara!
Någonting måste bort, men VAD?
Ja VAD ska bort när vi inte längre orkar?
Det kan vi bara svara på om vi vet vad vi vill!

Utan mål, utan vision för vad vi vill så kan vi inte säga vad vi ska lägga krut på!

Är det vad vi tycker är roligast? Det som ger mest pengar? Det som vi kan sedan förut? Det som vi trivs bäst med? Ja, svaret kan vara vilket som helst av dessa, men utan att vi vet vad vi vill, så kan vi inte välja!

Tänk er en hantverkare.
Han tillverkar fyra olika saker som alla har sin funktion.
En sak ger bra inkomster, en sak är vacker, en sak älskar han att göra och en sak är en familjetradition att tillverka.

En dag inser han att hans hantverk kostar för mycket pengar, han får inte in ens en bråkdel av det han lägger ner på sitt hantverk.
Vad gör han då?
Jo, han måste sätta sig ner och fundera vad han vill.
För han kan inte fortsätta göra alla sakerna, det räcker inte hans pengar till.
Ena alternativet är att sluta vara hantverkare helt och hållet, men det vill han inte, så han måste prioritera!

Beroende på vad han vill uppnå med sitt hantverkande så väljer han olika saker!
Vill han få inkomster och öka sin omsättning, ja då får han fokusera på det som ger inkomster och välja bort några av de andra sakerna.
Vill han glädja världen med vackra saker, ja då får han fokusera på de vackra sakerna och välja bort några av de andra sakerna.
Vill han göra det han älskar att göra, ja då får han fokusera på det, och välja bort några av de andra sakerna.
Vill han upprätthålla familjetraditionen, ja då får han fokusera på de sakerna, och välja bort några av de andra sakerna.

Hans resurser tid och ork räcker inte till ALLT det han tidigare gjort av olika orsaker och då måste han prioritera, och prioritera kan han inte göra utan att först bestämma vad målet är!

Därför är det viktigt med att i församlingen formulera ett mål, en vision, för vad vi vill uppnå, för först då kan vi se på det vi gör och säga om det leder oss dit vi vill komma och därifrån göra prioriteringar så att vi orkar fortsätta!

För ingen av oss vill tvingas till punkten då vi tvingas lägga ner allt för att botten till sist gått ur!
Om inte hantverkaren väljer så går han i konkurs, så han MÅSTE välja, även om han vill göra allt så går det inte längre!

Det ÄR ok att säga att man inte orkar!
Det är en sanning och en insikt som vi ska ta på allvar, men vi måste lyfta blicken och finna en lösning! Och det KAN vi! Vi KAN klara det!

Den tredje är sak som är avgörande sak för växt, och som vi gått igenom, är att vi har ändamålsenlig verksamhet.

Om vi inte vet visionen, ändamålet, kan vi inte heller säga huruvida en verksamhet är ändamålsenlig eller inte. Vi kan helt klart säga om verksamheten är behovsstyrd eller inte, och det tror jag inte att vi behöver fundera på när det gäller någon av våra verksamheter, men vad uppnår vi med verksamheten?

Bidrar verksamheten till att uppnå vår vision?

Frågan i vår församling behöver kanske inte bli huruvida vi på grund av detta ska behålla en verksamhet eller inte, men frågan kan mycket väl bli HUR vi ska utföra verksamheten för att den ska bidra till målet.

Jag ska strax ta den fjärde fördelen med en vision, men vill först berätta om baksidan:
Baksidan är RÄDSLA.

Svårigheten med att arbeta med en vision, ja med all utveckling egentligen, är att det hotar det invanda och trygga.

Om vi har en vision och utifrån den formulerar mål för det vi gör så måste vi till sist ställa upp det gamla invanda, verksamheter, gudstjänster, kyrkrum och så vidare och titta på det utifrån visionen och målen. Detta är får många, ja troligen alla, skrämmande. När visionen tar sig konkreta uttryck så börjar jag fråga mig ”vad händer med ”min” verksamhet, ”min” kyrksal, ”min” gudstjänst” och så vidare.

Hela visionsarbetet, med samtal, enkäter och så vidare, visar med jämna mellanrum att det finns en villighet att teoretisera och samtala, men så snart samtalen börjar röra sig mot konkreta förändringar så blir det hotfullt. Så snart den allra minsta lilla förändring börjar hota det som just jag tycker är hemtrevligt och invant, så slår vi bakut.

De allra flesta ser fördelarna med en vision och tydliga mål, men när det innebär en möjlighet att vi måste förändra något så väljer man hellre det invanda.

Den fjärde fördelen är en tydlighet i arbetet
Utifrån en vision för församlingen kan vi också utveckla mer konkreta och mätbara mål.

Jag vill under fyra söndagar ge er ett exempel på vad en vision för ett arbete kan innebära, inklusive mer mätbara mål.

Några av er har säkert sett att det finns en ”slogan” på min dörr i Sörbro och att samma lilla lapp sitter på väggen ovanför mitt skrivbord.

Där står det ”Att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd på Värmlandsnäs”.

Det är den Vision jag antagit för mig själv i mitt arbete som pastor här i vår församling.
Den lilla korta meningen ger mig allt det som jag nyss gått igenom och jag kan utvärdera det jag gör, om det leder mig åt rätt håll eller inte!

Det jag kommer göra, med början idag, är att gå igenom vad de olika orden i min vision betyder för mig och varför de betyder det de gör, för MIG.

Ett visionsarbete innebär att formulera inte bara en snygg slogan, utan också fundera igenom vad det innebär.

För mig själv formulerade jag först en övergripande del:
Att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och lydd där jag arbetar är min vision och mitt mål.

Grunden för min vision, för allt arbete i Guds Rike, måste vara Missionsbefallningen i Matteus 28:18-20 ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Min Vision, mitt mål, är inget annat än ett sätt för mig själv att formulera min egen roll i Missionsbefallningen, hur jag själv ska utföra mitt arbete.

Visionen är formulerad inte som fyra separata mål utan som en kedja av mognad i relationen med Jesus. För att göra någon till lärjunge, det vill säga någon som lyder Jesus, så måste först Jesus introduceras, göras känd. Sedan måste personen i fråga förstå och tro på Jesus och det Han gjort för oss. När man sedan förstår och får känna och inse den kärlek Jesus ger, så kommer man att svara med kärlek. Den kärleken kommer driva en närmare Jesus för att gå tillsammans med och lyda Honom.

De fyra stegen, känd, trodd, älskad och lydd, är inte heller alltid lätta att separera utan går in i varandra i stor utsträckning.

Det är liksom det övergripande som jag ser när jag tänker på mitt arbete och det som sedan ligger till grund för ännu en djupdykning.

För varje ord, känd, trodd, älskad och efterföljd, så ställde jag mig sedan tre frågor.
Varför, Hur och vad händer om jag gör rätt?

För ordet känd ”Känd” har jag skrivit så här:

Mitt mål att göra Jesus känd har jag för att det är det första steget för en människa att komma i en livgivande relation med Jesus. Ingen kan tro på, älska eller lyda någon man inte känner till.

Romarbrevet 10:14 Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar?

Ps 89:2 Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga, för alla tider göra din trofasthet känd.

Rom 15:20, Matt 24:14, Mark 13:10

För att göra Jesus känd så använder jag Hans namn på olika sätt. I tal, skrift och bild på bilar, kläder och nätet. Jag ger Honom äran för det goda i mitt liv och tvekar aldrig att peka på Hans godhet inför andra.

Varje predikan och vittnesbörd jag håller innehåller Jesus som en central del.

Jag gör rätt när jag kan säga att jag talat om Jesus med alla jag mött. Att göra Jesus känd är inte avhängigt att den som hör ska ta till sig budskapet.

I liknelsen om såningsmannen handlar detta steg om att likt såningsmannen så ut.
Matt 13:3-6, 3:18-23, Mark 4:1-20, Luk 8:4-15

Så ser en liten del av min vision ut, en del som jag tror är nödvändig att ha med, en grundläggande del, att göra Jesus känd. Ni hör att Visionen, den stora, ouppnåeliga, visionen, bryts ner i mindre delar, delar som man kan ta på, mäta och se och uppnå steg för steg, del för del!

Är föresatsen, visionen, jag formulerat rimlig? Är den möjlig att nå upp till i sin helhet?

Nej, och det är inte heller meningen!
Det är något att sträva efter, något att kämpa mot!
Som när Jesus säger åt oss att var fullkomliga och syndfria!
Tror Han att vi kan det?
NEJ, men det är DIT vi ska sträva!

Och med GUDS HJÄLP så kommer vi röra oss mer och mer mot målet!

Kristen tro handlar inte om att finna en rimlig teori att hålla sig till, det handlar om Guds KRAFT åt var och en som omvänder sig och följer Jesus!

Detta är MIN vision, en del av den.

Den ger mig lite mer styrning på mitt liv och mitt arbete.

Församlingens vision är något vi ska komma fram till tillsammans, som gemenskap, och därför är det viktigt att alla ger de önskningar om församlingen som man har och kan ge!

Ta tillfället!

Guds vision för Värmlandsnäs är STOR OCH GOD, låt oss finna den tillsammans!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s