Trodd!

2014-08-31 Predikan i Sörbrokyrkan

2014-08-31 Bakgrund predikan

Förra söndagen var temat ”Känd”, och idag kommer jag att tala runt begreppet ”Trodd”.

Som jag sa förra veckan så handlar de här två, och två kommande, predikningar om min vision, den vision jag har för mitt arbete som kristen, som människa, som pastor!

Ni har säkert sett lappen på dörren på kontoret: Att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd på Värmlandsnäs. Det är så jag på ett kortfattat sätt beskriver vad jag vill, men de finns så klart mer än så!

Men först vill jag sammanfatta min första fråga från förra veckan: Varför en Vision?

Jag pratade om fördelarna med att ha en samlande vision, ett samlat mål, för det man gör. Om vi inte vet var vi ska, så vet vi inte vad vi ska göra, eller för den delen inte göra! Vi börjar allt mer bli klara över var vi ÄR, och det är bra, det är steg ett, men nu ska vi börja ta reda på var vi vill!

Förra söndagen pratade jag om en hantverkare som var tvungen att välja vad han skulle tillverka, men för att välja, för att KUNNA välja, så måste han först veta vad han vill uppnå med sitt hantverkande. Utan att han vet målet med det han gör, kan han inte välja bästa vägen dit.

Eller som jag pratade om innan sommaruppehållet.
Vi bygger ett hus, var och en av oss är med på husbygget, men det finns inget uttalat om vad vi vill att slutresultatet ska bli, hur huset ska se ut! Om vi inte är överens om vad vi bygger, och varför, ja då kommer det aldrig att bli ett vettigt hus och vi kommer slita ut oss och göra slut på våra resurser utan att uppnå något!

Insikten om att vi inte kan fortsätta som vi alltid gjort börjar komma ikapp de flesta av oss, också de av oss som är som allra mest emot förändring, har kommit fram till att vi inte KAN, inte ORKAR, göra allt precis som förr!

Men vi känner alla en fortsatt kallelse att jobba för Guds Rike, eller hur?

Hur får vi ihop det då?
Vi kan inte fortsätta som förut och vi vill fortsätta åt något håll.
För en del är det faktiskt så att man hellre lägger ner hela arbetet, ja hela församlingen, än att arbetar på ett annat sätt, på ett nytt sätt. Kan det inte få vara som ”det alltid varit” så lägger vi ner.

Så kan vi helt enkelt inte ha det och därför måste vi enas om åt vilket håll vi ska gå!
Utan att vi arbetar tillsammans, drar åt samma håll, så kommer våra resurser ta slut ännu snabbare och slutet komma ännu fortare!

När vi inte har obegränsade resurser så MÅSTE vi använda det vi har på ett klokt sätt!

Vi måste skaffa en ritning för huset, vi måste bestämma vilket hantverk vi vill utföra och varför!

DÄRFÖR behöver vi en gemensam vision, ett gemensamt mål!

För att vi ska kunna ha ett gemensamt mål är det viktigt att ALLA tar del och tar ansvar. Enkäten är en del av det! Ta tillfället! Vad vill DU, just DU med församlingen? Utan att du säger det, så vet ingen om det!

Förra söndagen pratade jag om den plan som jag har för mitt arbete och jag utgår från personen Jesus Kristus.

Och utgå från Jesus MÅSTE vi göra!
Annars är vi ingen församling utan bara en trivselförening!
Vi som församling behöver absolut inte formulera mål och vision på samma sätt som jag gjort för mig själv, men vi MÅSTE börja med Jesus!

Och jag tror att det mest grundläggande är att göra Honom känd!

Det är den grundläggande, den minsta gemensamma nämnaren, för allt vi gör. Det ska göra Jesus känd. Vad hjälper det då? Nja, i sig själv hjälper det inte alls att man bara känner till Jesus, om man inte också tror på det man känner till, men det måste BÖRJA med att göra Honom känd!

Eller som det står på bilden: Jesus är nyckeln till Himlen, men bara tro kan låsa upp dörren!

Vi kan göra nyckeln, Jesus, känd, men att ha en nyckel, att veta om nyckeln, gör inte att dörren låser upp sig!

Därför är ”Känd” det första ordet i min vision och därför är ”Trodd” det andra ordet.

Ni kommer ihåg att för varje ord i min vision, ”Känd, trodd, älskad och efterföljd” så har jag ställt mig tre frågor: ”Varför?” ”Hur?” och ”Vad händer om jag gör rätt?”

När det gäller dagens tema ”Trodd” har jag skrivit så här:

Mitt mål att göra Jesus trodd har jag för att det är det avgörande steget för en människa att komma i en livgivande relation med Jesus. Ingen kan älska eller lyda någon man inte tror på.

Grunden för vår frälsning är tron, och tron är responsen, mottagandet av erbjudandet av frälsningen. Tron är alltså inte bara ett försanthållande, att Jesus funnits, och inte ens ett accepterande att Han är Guds son, ”Också de onda andarna tror det, och darrar.” (Jak 2:19). Det kan man tro utan att vara kristen och utan att vara frälst.

Tron är inledningen på relationen med Jesus. Att tro på Jesus är att bekänna Honom som sin Herre och att lämna sitt liv i Hans händer. Att komma till tro och be frälsningsbönen är ett löfte inför framtiden, inte det slutliga målet.

Första Timoteusbrevet 1:16-17 Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden – hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen.

Efesierbrevet 2:8-9 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.

Romarbrevet 1:17 I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

Romarbrevet 3:28-30 Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas, så visst som Gud är en, han som skall göra de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro.

Första korintierbrevet 2:5 er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft

Första Peterusbrevet 4:17 Ty nu är tiden inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium?

Matt 9:2, Matt 9:22, Matt 13:58, Matt 15:28, Mark 1:15, Mark 5:21-43, Mark 10:52, Luk 17:5-6, Joh 1:7, Joh 2:23, Joh 9:36, Joh 12:36, Joh 14:1, Apg 11:21, Apg 13:48, Apg 18:8, Rom 4:5,
Rom 4:13, Rom 9:30, 1 kor 15:14, Gal 2:16, Gal 3:2, Fil 3:9, Kol 2:7, 1 tim 3:13, 2 tim 3:8,
Filem 6, Heb 6:12, Heb 11:1ff, 1 Pet 1:10, Jud 20,

För att göra Jesus trodd så visar jag på de skillnader Han gör i mitt liv. Jag ber frimodigt för sjuka och får se under och tecken ske. Jag predikar om de löften Jesus ger och om uppfyllelsen av de löftena både i detta livet och i evigheten.

Jag gör rätt/har lyckats när jag får uppleva att människor i församlingar och utanför inser att Jesus är verklig och att de behöver Honom

I liknelsen om såningsmannen handlar detta steg om att se sådden slå rot.

Enkelt, eller hur?

Eller kanske inte…
Men oavsett om det är enkelt eller inte så är min övertygelse att det är HELT nödvändigt!
Och jag menar att jag har gott stöd i Bibeln för att TRO och inget annat är den nödvändiga grunden för att vara kristen och en del av församlingen!

Ni ser också hur de olika orden liksom går in i varandra, de går inte att skilja åt. Det går inte att tro utan att veta om Jesus och om man verkligen vet vem Jesus är så leder det till tro.

Därför måste steg två, ord två, finnas med i arbetet hela tiden. Vi måste vara medvetna om att vi inte bara pratar om Jesus för att folk ska veta om Honom, utan vi har en önskan, ett syfte, att det ska leda till tro!

Och tro är viktigt!
För när Bibeln lär oss att tro är det centrala för frälsningen, att utan tro så går vi förlorade, så handlar det om oss, om vår församling, idag!

Hur står det till med vår tro?

OM vi tror på Jesus som vi säger att vi gör…
OM vi tror på det Jesus lär oss…
OM vi tror att Jesus gör skillnad…

Ja då KAN vi inte vara tysta om Honom.
Då skulle vi inse att det är VIKTIGT att människor runt omkring oss får höra om och komma till tro på Jesus!

Hur kan man då få någon att tro?
Är det verkligen något vi kan, eller ens SKA blanda oss i?
Är det liksom inte upp till Gud?

Svaret är både ja och nej…

Kan jag skapa tro i någon?
Nej, det kan jag inte!
Om det är den enda fråga vi kan och ska ställa oss så vore saken ur världen.
Då kan vi lägga ner all vår verksamhet och gå hem, Gud fixar det ju helt själv och inget vi gör eller inte gör spelar någon roll…

En del av er har gett uttryck för de tankarna och jag ser minst ett stort problem med det resonemanget!

OM det nu BARA hänger på Gud, varför kommer inte folk till tro då?
Den enda slutsatsen man kan dra av det resonemanget är att Gud VÄLJER att inte föra människor till tro, utan låter dem gå förlorade!
Ett sådant resonemang gör Gud till en synnerligen hjärtlös individ!

Dessutom talar ju Jesus befallningar i Bibeln rakt emot ett sådant resonemang. Varför skulle Jesus sända ut oss i världen för att göra lärjungar om det vi gör kvittar?

Men så vet vi ju att det inte är!
Det vi gör SPELAR ROLL helt enkelt.
Vi kan INTE skapa tro, men vi kan HJÄLPA folk att tro!
Jesus sänder ut oss, Han kallar oss, Han rustar oss, Han ger oss ett uppdrag och Han ger oss möjlighet att utföra vårt uppdrag…

OM vi ställer oss i Hans tjänst!
VI är Kristi kropp, det är genom OSS som Gud verkar i världen!
OM vi inget gör, ja då är det VI som HINDRAR Gud!

Gud visar genom hela historien att Han handlar i världen genom oss människor. Hela tiden samarbetar Han med oss, som Han älskar, för att visa sig för mänskligheten, och detsamma gäller också idag!

Vi kan inte skapa tro i ett hjärta, men vi KAN göra Jesus känd och visa på en sådan frukt i våra liv att det lockar människor till en tro på Jesus.

HUR kan vi göra det?

Jo, vi har under den här terminen några väldigt enkla och praktiska uppgifter varje vecka som vi kallar för att VÄLLA!

0000-00-02 Avslutning VÄLLA bakgrund

1: Skriv i cirklarna de namn som kommer för dig.
De som står dig närmast skriver du i mittencirkeln och de som du har ytliga, tillfälliga kontakter med i den yttersta cirkeln

2: Vilka av dessa är mest öppna för evangeliet? (skriv ner något eller några namn)

3: Vad kan jag göra för dem? (skriv ner något eller några namn vid varje punkt)

3 a) Be!

3 b) V.Ä.L.L.A.!

V: Välsigna – varje vecka välsignar vi minst en person i församlingen och en person vi möter i vardagen i ord och handling.

Ä: Äta – varje vecka äter vi en enkel måltid med någon eller några

L: Lyssna – varje dag ta vi tid att lyssna till Gud, varje vecka ta vi tid att lyssna till andra i vår närhet och som vi möter i vardagen.

L: Lära – varje dag lär vi oss någonting om hur vi lever som kristna genom bibelläsning, uppenbarelse från den Helige Ande och våra syskon i Kristus.

A: Apostolisk – det kristna liv vi läser om i Apostlagärningarna är det föredöme vi ska sträva efter: varje vecka ta vi upp de möjligheter som vi får för att dela med oss Guds rike i ord och handling med människor vi träffar i vardagslivet

Enkla, lätta, saker att göra!
Saker som gör skillnad, som visar på Jesus i vardagen (så länge du också nämner Honom förstås) och som kan vara en del av hur Gud kan arbeta med dina vänner för att väcka en tro hos dem!

DU är en del av detta!
DU är viktig!
DU gör skillnad!

Det här inlägget postades i Lennart, Predikan, Undervisning, Värmlandsnäs. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s