Artiklar

Här finns artiklar, inlägg eller specifika texter som vi skrivit i olika ämnen.
Även om vi, Lotta och Lennart, håller med varandra i de flesta frågor så ber vi er att lägga märke till vem som skrivit de olika artiklarna och som ska bära ansvaret för det som står i dem.

Anabaptism:
Bokresencion: The Naked Anabaptist
Anabaptismen – Del 1 – Inledning
Anabaptismen – Del 2 – Den anabaptistiska historien
Anabaptismen – Del 3 – Teologi (Bibeln och Dopet)
Anabaptismen – Del 4 – Teologi (Efterföljelsen och Församlingen)
Anabaptismen – Del 5 – Teologi (Våldet och Staten)
Anabaptismen – Del 6 – Anabaptismen och liberalteologin

Församlingsbyggande:
Aporna i församlingen
Växt eller kontroll. Endera eller men inte både och.
Efterföljelse, Bibel och Jesu bud…
Vad är församlingens uppgift? En annorlunda syn på verksamhet.
Är pastor detsamma som herde?
5: ”Både-och” lösningen
4: Vad är församlingens viktigaste uppgift? (igen)
3: Vad ska en frisk församling göra?
2: Hur tycker du att en frisk församling ska se ut?
1: Vad är församlingens viktigaste uppgift?
Kvinnor som ledare i församlingen
En ny rörelse…
Gott och blandat…
Upside Down Leadership
Låga trösklar, eller?
Vems vision ska styra arbetet?

Feminism
Del 1
Del 2 – Genus och kön
Del 3 – Vad bör göras?
Del 4 – Vad har feminismen tillfört vårt samhälle?
Del 5 – Feminism i kyrkan
Del 6 – Feminism i Bibeln?
Del 7 – De problematiska verserna
Del 8 – Kyrkan som patriarkat

Debattartiklar
Debattartikel: Formas lärjungar i gudstjänsten?
Debattartikel om ämbeten

Ämbete
Det allmänna prästadömet och ämbeten
Gåvor och ämbeten
Anställningar och ämbeten

Bokresencioner
Bokrescension: Middag med Jesus
Bokrescension: Disarming Scripture av Derek Flood
Bokresencion: The Naked Anabaptist

Suicid
Att söka mening i det meningslösa

Andlig krigföring:
Det är krig… (del 1)
Det är krig… (del 2)
Det är krig… (del 3)
Det är krig… (del 4)

Återgivning av artiklar
ISIS, Islam & Jesus
Kyrkan är för “kyrkig”
Fyra tecken på att du är under andligt angrepp
Den mest skadliga och uthålliga heresin i kyrkan idag

Karismatik
Sund karismatik enligt Greg Boyd
Sund karismatik efterlyses

Greg Boyd
”Gud gjorde hans hjärta hårt”
Objektiv försoning? Biblisk eller inte?
En gång frälst, alltid frälst… Eller holistisk frälsning?
Vad är tro?
Det där med tvåregementesläran….

Bibelsyn
Tror du att den store fisken slök Jona?

Abort och homosexualitet
Varför inte samvetsfrihet för vårdpersonal?
Homosexualitet, är det viktigt?

Politik:
Jag vill inte bo i ett kristet land! (Troligen inte du heller)
Antisemitismen och en judisk stat.
Välsignelsen med en sekulär stat.
Finns det kristna yrken eller inte?
Friheter eller Rättigheter och politikens otillräcklighet…
Stefan Swärd och politiken
Det möjligas konst…
Men dom då…
Lite om kyrka, politik och kristen enhet
A.C.A.B. och REVA
Att leva av världen… Blandade reflektioner om kristendom och politik.
Pussy Riot, Putin och Jesus
”Rösta inte på korrupta kandidater!”
Nu skiljs agnarna från vetet…
Kristen höger? Hur tänker man då?
Kläder, mat och rättivsa…
Är Jesus kommunist?
Sodomiter är vi allihopa

Pacifism:
Ja, men de andra är värre…
Krigsguden Jesus del 1 – Ska kristna använda våld?
Krigsguden Jesus del 2 – Finns ett kristet alternativ till våld?
Krigsguden Jesus del 3 – Våld i kärlekens tjänst?
Krigsguden Jesus del 4 – Romarbrevet 13
Krigsguden Jesus del 5 – Verkligheten
Kristen pacifism – En bekväm nymodighet?
Krigsguden Jesus… Igen…

Andra samfund:
Kejsarens nya kläder
Enheten i Kristus, eller?
Moder Theresa
Den splittrade protestantismen
12-stegsrörelsen, den enda frälsaren…
Den historielösa protestantismen
Jesus, min Herre och Min Gud
Enhet och ekumenik

Nattvarden:
Om Nattvarden – 1
Om Nattvarden – 2
Om Nattvarden – 3
Om Nattvarden – 4

Recensioner:
Gråkoltarna – En historia om efterföljelse och enkla församlingar
Exodus – gods and kings

Dop:
Det där med att ändra sin dopsyn…

Övrigt:
Döm inte del 1
Döm inte del 2
Det judiska förbundet genom Jesus
En bättre, marknadsanpassad, Bibel behövs!
Det eviga och föränderliga Israel!
En nyanserad bild av Gud?
Kändisskapet och kristenheten
Lev Trotskij i kyrkan? Om entrism i den svenska kristenheten.
Är personligt alltid rätt?
Men dom då…
Om att föra Sverige tillbaks till Gud…
Försoning behövs…
En nyanserad bild av Gud?
Är det viktigt med bra glid i livets 5-mil?

Rekommenderad läsning:
Objektiv försoning? Biblisk eller inte?
En gång frälst, alltid frälst… Eller holistisk frälsning?
Vad är tro?
Det där med tvåregementesläran….