Kopieringsunderlag

Här finns de kopieringsunderlag som också ingår i boken.
Dessa är anpassade för att skrivas ut och kopieras i A4 format.

Kopieringsunderlagen (inte boken) har copyrightlicensen CC-BY-SA som innebär att du får kopiera och modifiera materialet som du vill under förutsättning att det dels ges ut under samma licens och dels ges erkännande åt den som skapat grundmaterialet.
CC-BY-SA

 

Kopieringsunderlag – Enkel omvärldsanalys
Kopieringsunderlag – Hälsoundersökning av församlingen
Kopieringsunderlag – Kort självutvärdering
Kopieringsunderlag – Mall för hemgruppsundervisning
Kopieringsunderlag – Stödpunkter för vittnesbörd
Kopieringsunderlag – Väggenkät