Predikningar

Ett arkiv med predikningar

2015
Gud är en selfiepinne…
Jesu Kristi lag (del 2)
Medmänniskan och Jesu Kristi lag (del 1)
Ett är nödvändigt
Enheten i Kristus
Fiheten i Kristus, vår adressändring
Tro och liv
Treenigheten
Vårt dop
Pingst
Bönsöndagen
Den gode herden
Påskdagen
Gospel, det glada budskapet
Pingst
Att växa i tro
Påskdagen #KristusÄrUppstånden
Långfredag #crossequalslove
Palmsöndag och den mäktige kungens intåg…
Livets bröd
Om att slippa dåligt samvete…
Ske din vilja?
Den kämpande tron
Kärlekens väg
Kyndelsmässodagen: Uppenbarelsens ljus
Att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd på Värmlandsnäs.
Lottas första predikan som präst
Livets källa
Vägen framåt (del 2)
Vägen framåt (del 1)
Guds hus
Sanning, tro och verklighet under 2015

2014
Jesus kommer snart! Andra Advent…
Första Advent
Dom, frälsning och bibelsyn
2014-11-16 Vaksamhet och väntan
Kärlek! Relationer!
2014-10-19 Att lyssna i tro
Kostnaden för att vara kristen.
Kärlek! Bara en känsla?
Efterföljd!
Älskad!
2014-09-07 Friheten i Kristus
Trodd!
2014-08-24 Nådens gåvor
Känd!
Du är älskad som du är, men det behöver inte vara så!
Husbygge utan ritning…
Kärleken till ett barn…
2014-06-08 Pingstdagen
Älskad som du är… MEN…
Hjälparen Kommer, Sanningens Ande
Kristi Himmelsfärd – Tjänstegåvorna
2014-05-25 Bönsöndagen
”Vi har ju i alla fall fått så någonting”
2014-05-11 Vägen till Livet
Den subjektiva försoningen och Guds vrede
Att vittna om Jesus med sitt liv…
2014-04-27 Påskens vittnen, EFS Karlstad
2014-04-20 Påskdagen
2014-04-06 Försonaren, den skrivna varianten.
Guds mäktiga verk – Jungfru Marie bebådelsedag
Sola Fide, tron allena
Den kämpande tron
Vårt uppdrag – Romarbrevet 10:14-18
Prövningens stund
Pastorns eller Församlingens vision?
Förutsättningen för försoningen
Reformationsdagen- Det levande ordet
SYND!
Sådd och Skörd (Millesvik)
Sådd och Skörd (EFS)
Vårt uppdrag…
Vårt uppdrag – Matteus 28:18-20
Är du omvänd?

2013
Bereden väg för Herren
Tredje Advent – Bana väg för Herren
Domsöndag
En kärleksförklaring till min församling!
Alla Helgons Dag – Kärleken övervinner döden
Frälsningen
Jesu kraft! Seger!
Jesu kraft! Förvandling!
Jesu kraft! Kamp!
Herrens ängel leder till Herren
Den blomstertid nu kommer…
Lukas 9-14
Lukas 4-8
En resa genom Lukasevangeliet Del 1, kapitel 1-3
Påskadagen – Jesus Lever! Graven är tom!
Långfredagen – Varför måste Jesus dö?
Kristen politik
Den kristna makten
Att leva i världen, men inte av den…
Vem är egentligen kristen?
Nattvardens mysterium
Ekonomin – En andegåva
Om bön…
Guds Ekonomi
Predikan Nyårsdagen

2012
Annandagen – Martyrerna
Vilken Jesus väntar du på i jul?
Guds rike är nära – Predikan av Lennart
Guds rike är nära – Predikan av Lotta
Första advent och bibeln
Den där Jesus – Vem var Han? Vad gjorde Han? Fanns Han på riktigt?
Församlingen – Gemenskap, förbund
Helgonen
Tacksägelse
Gå ut!
Kristen eller inte? Är alla vägar lika?
Församlingen och Jesu bröder
Försoningen
Skörden
WWJD – Är du redo?
Installation och kallelse
Guds kärlek är…
Den heliga traditionen
Vad är församlingen?
Alla under är inte från Gud.
Bibliskt ledarskap – Församlingens ansvar
Guds ord är levande och verksamt…
Är Guds hus byggt med “gnällspik”?
Palmsöndagen och Guds Israel
Det där med Bibeln…
Gideon i köpcentret…
Traditioner och bibeln
Korsets Dårskap
Enhet eller enfald?
Jesus och traditionen
Nyårsdagen 2012

2011
Alla Helgons Dag 2011
Domsöndagen 2011
Guds ängler klapper i händera…
Maria – Orsak till frälsningen och Nådens källa…
Sola Fide, Sola Gratia
Det var bättre förr…
Göra sitt liv till en lovsång
Lejonet av Juda ryter…
Ludvika sommarpastor 1 – Vad ska vi med församlingen till?
Ludvika sommarpastor 2 – Sola Fide
Ludvika sommarpastor 3 – Att göra Guds vilja
Ludvika sommarpastor 4 – Både och… Igen…
Ludvika sommarpastor 5 – Vad bör göras?
Pingstdagen 2011
Både tro och handling
Vägen, sanningen och livet. Är det så enkelt egentligen?
Påskdagen 2011
Jungfru Marie Bebådelsedag 2011
Jesus skapar tro… Men sen då?
Vad är källan i ditt liv?
Nyårsdagen 2011

2010
Guds rike är nära… Men vad betyder det?
Gud eller Världen