Star Wars

Vad har Star Wars med Kristendom att göra?

Ja, till en början kan man tänka sig att det inte är så mycket, och det är sant att det FINNS stora och viktiga skillnader, vi får såklart inte förväxla The Force, Kraften, i Star Wars, med Gud, men det finns också en hel del vi kan ta till oss!

Utifrån detta har vi arbetat med olika predikningar och gudstjänster som inkluderar filmklipp och berättelser från Star Wars filmerna.

speak to you of the lord our saviour may i yoda