Texter

Här har jag samlat en del texter som finns tillgängliga på nätet eller för nedladdning.

Min masteruppsats som har titeln ”Guds folk – Ett etiskt förhållningssätt till begreppet utvaldhet i Bibeln” och handlar om vem som kan ses som utvald i det nya förbundet. Han skriver runt en kristen etik och går igenom de olika användningarna av ordet (namnet) Israel.
Finns HÄR.

Min kandidatuppsats som berör Paul Petter Waldenström och arbetarrörelsen.
Finns HÄR.

Övrigt som jag sammanställt om Waldenström finns att nå HÄR